Τελευταία νέα

Η Ελληνική Εταιρεία
Γυναικών Πανεπιστημιακών (ΕΛ.Ε.ΓΥ.Π)
σας καλεί στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο...

Περισσότερες πληροφορίες...


 Τα Μαθήματα


Τα μαθήματα που εντάσσονται στο πρόγραμμα διακρίνονται σε:

Νέα μαθήματα

Εμπλουτιζόμενα μαθήματα

Μαθήματα στα οποία εισάγεται η διάσταση του φύλου: