Τελευταία νέα

Η Ελληνική Εταιρεία
Γυναικών Πανεπιστημιακών (ΕΛ.Ε.ΓΥ.Π)
σας καλεί στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο...

Περισσότερες πληροφορίες...


 Το Πρόγραμμα Σπουδών Φύλου


Αντικείμενο του προγράμματος είναι:

  • Η ανάπτυξη σειράς δράσεων οι οποίες εντάσσουν ή αναβαθμίζουν το επιστημονικό πεδίο της κοινωνικής κατασκευής του φύλου και των θεμάτων της ισότητας των φύλων στις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες μέσα από την εμπειρική έρευνα και την κριτική θεώρηση τους.
  • Η καλλιέργεια του ενδιαφέροντος των φοιτητριών και φοιτητών του Παντείου Πανεπιστημίου για τα θέματα φύλου και ισότητας.
  • Η διεύρυνση του επαγγελματικού φάσματος επιλογών σε ειδικότητες που σχετίζονται με τα θέματα ισότητας και φύλου.
  • Η ενημέρωση για τις επαγγελματικές προοπτικές στην έρευνα και τη διδασκαλία στον τομέα της ισότητας ως συνέπεια της ανάπτυξης των εφαρμοσμένων πολιτικών για την ισότητα των φύλων στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Στο πρόγραμμα συνεργάζονται τα εξής τμήματα:

  • Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ)
  • Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού (ΕΜΕΠ)
  • Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΠ)
  • Κοινωνιολογίας (ΚΟΙΝ)
  • Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΟΠΑ)
  • Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (ΠΕ&Ι)

 

Δείτε επίσης:

ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ