Τελευταία νέα

Η Ελληνική Εταιρεία
Γυναικών Πανεπιστημιακών (ΕΛ.Ε.ΓΥ.Π)
σας καλεί στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο...

Περισσότερες πληροφορίες...


  Μεταπτυχιακές Σπουδές Φύλου / Γυναικείες Σπουδές


Κατάλογος Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών
στις Σπουδές Φύλου και Γυναικείες Σπουδές.


Παρακάτω παρατίθενται τα αποτελέσματα διαδικτυακής έρευνας για Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο πεδίο των Gender Studies και Women's Studies (Σπουδές Φύλου και Γυναικείες Σπουδές) παγκοσμίως. Τα ακόλουθα προγράμματα, και οι διευθύνσεις τους, είναι επίκαιρα για τον Μάιο 2008. Την έρευνα πραγματοποίησε για το Πρόγραμμα Σπουδών Φύλου και Ισότητας του Παντείου Πανεπιστημίου η Ρεβέκκα Στρατούλη, με την επιστημονική επίβλεψη της Αλεξάνδρας Χαλκιά, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Προγράμματος.

Αυτός ο κατάλογος αποτελεί προϊόν διεξοδικής διαδικτυακής έρευνας με σκοπό τον εντοπισμό, ει δυνατόν, όλων των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών Φύλου ή Γυναικείων Σπουδών που να βρίσκονται σήμερα σε λειτουργία στα πλαίσια αναγνωρισμένων πανεπιστημίων. Η έρευνα στηρίχθηκε αφετηριακά στον αναλυτικό και σχετικά επίκαιρο κατάλογο που παρέχεται στη διεύθυνση http://userpages.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html (University in Maryland). Με γνώμονα τα προγράμματα που αναφέρονται εκεί, εντοπίστηκαν οι σωστές διευθύνσεις για τα προγράμματα καθαυτά, και όχι των πανεπιστημίων στα οποία υπάγονται, και συμπεριλήφθηκαν μόνο όσα λειτουργούν σήμερα. Συμπληρωματικά αναζητήθηκαν Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Φύλου ή Γυναικείων Σπουδών με βάση άλλους καταλόγους, όπως και εστιασμένα κατά έθνος-κράτος. Αν και οι περισσότεροι διαθέσιμοι στο διαδίκτυο γενικοί κατάλογοι Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων σε αυτά τα γνωστικά πεδία αναφέρουν μόνο τη διεύθυνση του σχετικού πανεπιστημίου και πολλές φορές συμπεριλαμβάνουν προγράμματα που δε λειτουργούν σήμερα, στον κατάλογο που διαμορφώθηκε για το Πρόγραμμα Σπουδών Φύλου και Ισότητας του Παντείου Πανεπιστημίου όλες οι διευθύνσεις που παρατίθενται είναι εν ενεργεία και παραπέμπουν απευθείας στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών Φύλου ή Γυναικείων Σπουδών.

Οι σύντομες, ή εκτενέστερες, περιγραφές που παρατίθενται αποτελούν ελαφρώς επιμελημένο απόσπασμα της αυτό-παρουσίασης του κάθε προγράμματος. Όπου υπήρχαν επιπρόσθετα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, ή άλλες πληροφορίες, εμφανίζεται η ένδειξη "prospectus included" ή "more information included" αντίστοιχα, που δηλώνει πως έχουν συμπεριληφθεί στο ειδικό Παράρτημα. Η μη παράθεση περιγραφής σε κάποια προγράμματα σημαίνει πως δεν υπάρχει κάποια περιγραφή και στην σχετική ιστοσελίδα. Αρκετά πανεπιστήμια δεν έχουν περισσότερες πληροφορίες στο διαδίκτυο και προτρέπουν όσους και όσες ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν με το αντίστοιχο αρμόδιο γραφείο για περισσότερες πληροφορίες. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί πως στη διαμόρφωση του καταλόγου δόθηκε έμφαση στα κρατικά πανεπιστήμια.

Συνοπτικά, στον ακόλουθο κατάλογο παρέχονται πληροφορίες για 238 Μεταπτυχιακά Προγράμματα σε αυτά τα γνωστικά πεδία. Από αυτά, τα 8 προγράμματα βρίσκονται σε χώρες της Αφρικής, τα 6 σε χώρες της Ασίας, 12 προγράμματα στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, 90 στην Ευρώπη εκ των οποίων τα 53 στη Μεγάλη Βρεταννία, 123 στη Βόρεια Αμερική και ένα στη Νότια Αμερική.


Κατάλογος Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών
στις Σπουδές Φύλου και Γυναικείες Σπουδές.