Τελευταία νέα

Η Ελληνική Εταιρεία
Γυναικών Πανεπιστημιακών (ΕΛ.Ε.ΓΥ.Π)
σας καλεί στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο...

Περισσότερες πληροφορίες...


  Αρχική σελίδα


Το πρόγραμμα "Σπουδές Φύλου και Ισότητας στις Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες" χρηματοδοτείται από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ στο πλαίσιο της Κατηγορία πράξης 4.2.1.Β "Προπτυχιακά προγράμματα σπουδών για θέματα φύλου και ισότητας. Στο πλαίσιο αυτό εγκρίθηκαν συνολικά οκτώ αντίστοιχα προγράμματα άλλων ΑΕΙ.

Το πρόγραμμα είναι διατμηματικό και στοχεύει στην αναβάθμιση των προπτυχιακών σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με τη δημιουργία νέων μαθημάτων για τα θέματα του φύλου και την ανάπτυξη δράσεων που εμπλουτίζουν υφιστάμενα μαθήματα σε έξι τμήματα του Πανεπιστημίου.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τον Απρίλιο του 2003 μέχρι τον Αύγουστο του 2008.


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 2003-2008Μετά το τέλος του Διατμηματικού Προγράμματος τον Αύγουστο του 2008 ενεργοποιήθηκε στον ίδιο χώρο το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου.