Τελευταία νέα

Η Ελληνική Εταιρεία
Γυναικών Πανεπιστημιακών (ΕΛ.Ε.ΓΥ.Π)
σας καλεί στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο...

Περισσότερες πληροφορίες...


  Σύνδεσμοι

 

 

 

Γυναικείες Οργανώσεις Φεμινιστικές Οργανώσεις - Ομάδες

 

Κρατικοί Οργανισμοί στην Ελλάδα Ευρωπαϊκή Ένωση
  Διεθνείς Οργανισμοί Μη - Κυβερνητικές Οργανώσεις

 

Οργανώσεις και Ομάδες για τα Δικαιώματα Λεσβιών, Ομοφυλόφιλων, Αμφισεξουαλικών & Τρανσέξουαλ (Λ.Ο.Α.Τ.) Ερευνητικά Προγράμματα για το Φύλο
  Προπτυχιακά Διατμηματικά Προγράμματα Σπουδών Φύλου και Ισότητας στην Ελλάδα Βιβλιοθήκες - Κέντρα Τεκμηρίωσης-Δίκτυα για θέματα Φύλου και Ισότητας

 

Ιστορία Γυναικών (Ελλάδα / Διεθνώς) Πορνεία - Trafficking
  Διαδικτυακά Περιοδικά (Online Journals) Φεμινιστική Θεωρία, Κείμενα για το Φύλο, το Σώμα, τη Σεξουαλικότητα

 

Queer Intersex Activism
  Media και Αναπαραστάσεις Φύλου και Σεξουαλικότητας Τέχνη - Πολιτισμός

 

Κυβερνοφεμινισμός Τεχνολογία - Επιστήμη
  Υγεία Αθλητισμός

 

Ανάλεκτα (Miscellaneous)

 

Σύνδεσμοι Διαδικτύου σχετικοί με ζητήματα Φύλου

Electronic Links relating to a critical perspective on Gender


Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου στο πεδίο των Σπουδών Φύλου με τη δημιουργία ενός ιδιαίτερου καταλόγου ηλεκτρονικών συνδέσμων, ενός καταλόγου με ιστοσελίδες που περιέχουν υλικό που αναδεικνύει ειδικά μία κριτική οπτική στη διάσταση του φύλου, του σώματος και της σεξουαλικότητας. Την έρευνα πραγματοποίησε για το Πρόγραμμα Σπουδών Φύλου και Ισότητας του Παντείου Πανεπιστημίου η Ρεβέκκα Στρατούλη, με την επιστημονική επίβλεψη της Αλεξάνδρας Χαλκιά, μέλος της Επιστημονική Επιτροπής του Προγράμματος.

Δεδομένου του μεγάλου όγκου πληροφοριών στο διαδίκτυο προτιμήθηκαν οι ιστοσελίδες που, κατά το δυνατόν, α) διαθέτουν αξιόπιστο υλικό που συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της θεωρίας και της γνώσης και β) έχουν καλή περιεκτικότητα σε τέτοιο υλικό. Παράλληλα, ενώ παρέχονται σημαντικές θεσμικές ιστοσελίδες, δόθηκε έμφαση στην ορατότητα μη θεσμικών, ιδιαίτερα πλούσιων, ιστοτόπων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη εναλλακτικών επιστημολογικών παραδειγμάτων σχετικά με την πολιτική και την επιστήμη σε θέματα φύλου και σεξουαλικότητας. Όλες οι διευθύνσεις που συμπεριλαμβάνονται έχουν ελεγχθεί για την εγκυρότητα και την επικαιρότητά τους τον Μάιο του 2008.

Στον κατάλογο συμπεριλήφθηκαν οι διευθύνσεις σημαντικών κέντρων τεκμηρίωσης που συνδέονται με Προγράμματα Σπουδών Φύλου σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και του εσωτερικού. Όμως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι σύνδεσμοι για τα αρχεία, τις βιβλιοθήκες και τους άλλους ηλεκτρονικούς πόρους των ιστοσελίδων Προγραμμάτων Σπουδών Φύλου στα πανεπιστήμια του εξωτερικού παρέχονται συστηματικά στον σχετικό ειδικό αναλυτικό κατάλογο που δημιουργήθηκε με αντικείμενο τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Φύλου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Σπουδών Φύλου και Ισότητας του Παντείου Πανεπιστημίου. Για τις βιβλιοθήκες και τα αρχεία των Προπτυχιακών Διατμηματικών Προγραμμάτων Σπουδών Φύλου της Ελλάδας, βλ. τη σχετική ενότητα παρακάτω.

Τα αποτελέσματα της διαδικτυακής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από 1/2008- 5/2008 έγιναν αντικείμενο επεξεργασίας κατά την οποία επιλέχθηκαν συνολικά 250 σύνδεσμοι και διαμορφώθηκαν οι ακόλουθες θεματικές: 1) Γυναικείες Οργανώσεις (15 καταχωρήσεις), 2) Φεμινιστικές Οργανώσεις-Ομάδες (5 καταχωρήσεις), 3) Κρατικοί Οργανισμοί στην Ελλάδα (2 καταχωρήσεις), 4) Ευρωπαϊκή Ένωση (5 καταχωρήσεις), 5) Διεθνείς Οργανισμοί (15 καταχωρήσεις), 6) Μη-κυβερνητικές Οργανώσεις (6 καταχωρήσεις), 7) Οργανώσεις και Ομάδες για τα Δικαιώματα Λεσβιών, Ομοφυλόφιλων, Αμφιφυλόφιλων και Τράνσεξουαλ ατόμων (ΛΟΑΤ) (22 καταχωρήσεις), 8) Ερευνητικά Προγράμματα για το Φύλο (4 καταχωρήσεις), 9) Προπτυχιακά Διατμηματικά Προγράμματα Σπουδών Φύλου και Ισότητας στην Ελλάδα (9 καταχωρήσεις), 10) Βιβλιοθήκες-Κέντρα Τεκμηρίωσης (25 καταχωρήσεις), 11)Ιστορία Γυναικών (Ελλάδα με 4 καταχωρήσεις, Διεθνώς με 12 καταχωρήσεις), 12) Πορνεία-Trafficking (10 καταχωρήσεις), 13) Διαδικτυακά Περιοδικά (On-line Journals) (23 καταχωρήσεις), 14) Φεμινιστική Θεωρία, κείμενα για το φύλο, το σώμα και τη σεξουαλικότητα (19 καταχωρήσεις), 15) Queer (13 καταχωρήσεις), 16) Intersex Activism (7 καταχωρήσεις), 17) Media και Αναπαραστάσεις Φύλου και Σεξουαλικότητας (8 καταχωρήσεις), 18) Τέχνη-Πολιτισμός (12 καταχωρήσεις), 19) Κυβερνοφεμινισμός,(5 καταχωρήσεις), 20) Τεχνολογία-Επιστήμη (17 καταχωρήσεις), 21)Υγεία (9 καταχωρήσεις), 22) Γυναίκες και Αθλητισμός (11 καταχωρήσεις), 23) Ανάλεκτα (6 καταχωρήσεις) .

Οι παραπάνω ενότητες παρατίθενται ως εξής: αρχίζοντας από τις γυναικείες συλλογικότητες που δε χαρακτηρίζονται από φεμινιστική ταυτότητα, περνάμε στις φεμινιστικές και το φεμινιστικό εγχείρημα της καταγραφής της ιστορίας των "γυναικών"· ακολούθως, από τους κρατικούς οργανισμούς που αφορούν το φύλο στην Ελλάδα, την Ευρώπη και διεθνώς, στις μη-κυβερνητικές οργανώσεις και ομάδες γενικά, στα ειδικά θέματα της πορνείας και του trafficking, καθώς και των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ ατόμων· στη συνέχεια, αρχίζοντας από τη θεσμοποιημένη και οργανωμένη γνώση για το φύλο και τη σεξουαλικότητα, όπως αποτυπώνεται σε Ερευνητικά Προγράμματα, Διατμηματικά Προπτυχιακά Προγράμματα, Βιβλιοθήκες και Κέντρα Τεκμηρίωσης και διαδικτυακά, κυρίως, επιστημονικά περιοδικά, περνάμε στη λιγότερο ή και καθόλου θεσμοποιημένη γνώση, όπως αποτυπώνεται σε συνδέσμους με αναλύσεις που αφορούν το φύλο, την σεξουαλικότητα και το σώμα, το "queer", τον "Intersex" ακτιβισμό, τον ρόλο των Μαζικών Μέσων στην παραγωγή του φύλου, σε επιλεγμένα αξιόλογα "αντι-περιοδικά" σχετικά με όλα τα παραπάνω, αλλά και στη νέα μορφή πολιτικοποίησης που απορρέει στον "Κυβερνοφεμινισμό"· τέλος, παρατίθονται συνδέσμοι που αφορούν εναλλακτικές θεάσεις της σχέσης του φύλου με την τεχνολογία και την επιστήμη, της υγείας των γυναικών, καθώς και της σχέσης τους με τον αθλητισμό. Ο κατάλογος κλείνει με την συμπερίληψη πέντε συνδέσμων με υλικό που δεν εντάσσεται αμιγώς σε καμία από τις θεματικές ενότητες ενώ εκτιμάται πάραυτα ως αξιόλογο.

Οι καταχωρήσεις των συνδέσμων της κάθε ενότητας παρατίθενται σε αλφαβητική σειρά, με πρώτους αυτούς που έχουν ελληνικούς χαρακτήρες. Οι περιγραφές που περιλαμβάνονται αποτελούν, στις περισσότερες περιπτώσεις, παράθεση της ίδιας της αυτοπαρουσίασης του κάθε ιστοτόπου.