Τελευταία νέα

Η Ελληνική Εταιρεία
Γυναικών Πανεπιστημιακών (ΕΛ.Ε.ΓΥ.Π)
σας καλεί στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο...

Περισσότερες πληροφορίες...


 Τα Νέα Κινήματα στην Ελλάδα


  • «Τα νέα κινήματα στην Ελλάδα: υλικό για το φύλο και την σεξουαλικότητα, 2000-2008» είσοδος
  • CD Υποστηρικτικού Εκπαιδευτικού Υλικού με θέμα: «H Φεμινιστική Θεώρηση και Δράση στην Ελλάδα:1974-1984» είσοδος