Τελευταία νέα

Η Ελληνική Εταιρεία
Γυναικών Πανεπιστημιακών (ΕΛ.Ε.ΓΥ.Π)
σας καλεί στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο...

Περισσότερες πληροφορίες...


 Το Εργαστήριο

Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΛΟΥ και ΙΣΟΤΗΤΑΣ
είναι χώρος:

  • Ανάπτυξης των σπουδών και της έρευνας σε θέματα φύλου και ισότητας.
  • Τεκμηρίωσης σε ηλεκτρονική μορφή για τα θέματα φύλου με εξειδικευμένη βιβλιοθήκη και βιντεοθήκη.
  • Πληροφόρησης των φοιτητριών και φοιτητών σε θέματα ελληνικής και διεθνούς επικαιρότητας και δημόσιων πολιτικών για τη βελτίωση της γνώσης μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφόρησης σε θέματα φύλου και ισότητας.

ενημερώνει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές σχετικά:

  • Με τις δυνατότητες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών σε θέματα φύλου και ισότητας σε άλλα ΑΕΙ στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Με τις επαγγελματικές προοπτικές που δημιουργούνται στον τομέα των σπουδών φύλου και των πολιτικών ισότητας.
  • Προωθεί τις συνεργασίες μεταξύ των διδασκουσών και των διδασκόντων του Παντείου Πανεπιστημίου και άλλων ΑΕΙ, καθώς και με φορείς που δραστηριοποιούνται σε θέματα φύλου και ισότητας των φύλων.
  • Αναπτύσσει συνεργασίες με αντίστοιχα εργαστήρια, κέντρα, ενώσεις και δίκτυα γυναικείων και φεμινιστικών σπουδών στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες.